V


V

Z

VV


V
Z

V


VV


Z

V


V

VV


Z
VV


ZV

VVV
Z

V


ZV


VVリュウ
(ヤノ)
5 6 6.5 5.5 7 7 6 4 5 6.5 6 4 7 4 4 6 5.5 5 7 7 4 7 5 8 5.5 7 8 7 165.5
inserted by FC2 system