V


V

Z

VV


V
Z

V


VV


Z

V


V

VV


Z
VV


ZV

VVV
Z

V


ZV


VVダルシム
(トツカ)
6 7 7 8 7 8 7 6 8 7 6 4 7 5 8 6.5 5 6 7 8 8 7 7 8 6 7 8 7 191.5
inserted by FC2 system