V


V

Z

VV


V
Z

V


VV


Z

V


V

VV


Z
VV


ZV

VVV
Z

V


ZV


VVザンギ
(マコト)
5 4 4 4 4 8 4 2 4 5.5 5 4 7 3 5 4 8 4 6 7 4 4 4 7 2 9 7 6 140.5
inserted by FC2 system