V


V

Z

VV


V
Z

V


VV


Z

V


V

VV


Z
VV


ZV

VVV
Z

V


ZV


VV豪鬼
(藤ゴ)
6 7.5 8 5.5 8 7.5 7.5 5.5 6.5 8 8 5 8 5.5 7 7.5 7 5 8 8 6 7.5 6 9 6 8 8 8 197.5
inserted by FC2 system